Tăng cường Sơ cứu.
Sản phẩm thực tế.
Đã kiểm định và Chứng minh.

MEXC has 7 market pairs:

WhiteBit Exchange
BTC, ETH, USDT

ExRates Exchange
BTC, USDT

Bilaxy Exchange
BTC, USDT

Dịch vụ y tế khẩn cấp[EMS]

Dịch vụ Y tế Khẩn cấp [EMS] hoặc dịch vụ xe cứu thương cung cấp các dịch vụ chăm sóc và điều trị y tế tiền-viện cho các bệnh viện và cơ sở y tế. Sự gia tăng nhu cầu về các dịch vụ y tế khẩn cấp đã dẫn tới sự tăng trưởng trong thị trường thiết bị cứu thương.

Các sản phẩm và dịch vụ EMS của chúng tôi dựa trên những phát minh mới, những đổi mới và sáng tạo trong việc cung cấp các sản phẩm giá rẻ và giải pháp hiệu quả nhất cho ngành EMS.

Dân chủ hoá ngành công nghiệp EMS trị giá 6,8 tỷ USD

Sản phẩm đã sẵn sàng. Thị trường đã sẵn sàng.

Tiêu chuẩn de facto trong công nghiệp EMS

Thị trường khổng lồ. Nhu cầu vô tận.

Sản phẩm EMS đang chờ cấp bằng sáng chế của chúng tôi

Từ năm 1998, chúng tôi có 25 phát minh mới có thể cấp bằng sáng chế, 5 kiểu dáng công nghiệp và 6 bản quyền trong ngành công nghiệp EMS. Tất cả các sản phẩm đã được sử dụng trong các bệnh viện và xe cứu thương. Đọc Sách trắng của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

0

Phát Minh Mới

0

Kiểu Dáng Công Nghiệp

0

Bản Quyền Công Nghiệp EMS

  • News

Giới Thiệu MEXC

MEXC là một phương pháp để mua Token Tiện Ích cho người sử dụng trong ngành công nghiệp EMS. Những người dùng trong ngành sẽ sử dụng token MEXC một cách gián tiếp để mua các thiết bị và dịch vụ được cấp bằng sáng chế và đang chờ cấp bằng sáng chế để cứu sống người.

Gửi email của bạn và cập nhật thông báo và cập nhật của MEXC

Tại sao MEXC?

MEXC Token được tạo ra để lấp đầy khoảng cách trong ngành Y tế, đặc biệt là sử dụng công nghệ Blockchain cho các hồ sơ minh bạch, không thay đổi và các giao dịch an toàn.

Nền tảng hoạch định nguồn lực doanh nghiệp phi tập trung (ERP) thông qua VERSA Blockchain

Quyết định phân quyền cho các hoạt động kinh doanh của MEXC

Các sản phẩm và dịch vụ EMS thực, sáng tạo, mới mẻ, đã giành giải thưởng và được sử dụng bởi hầu hết các xe cứu thương và bệnh viện

Hội Đồng Cố Vấn Doanh Nghiệp

Ban cố vấn của chúng tôi tập hợp nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực kinh doanh, tài chính, y tế và nghiên cứu. Họ cung cấp lời khuyên về quản trị doanh nghiệp, sự phát triển của dự án và sự bền vững của tổ chức chúng tôi.

GS.BS. Abu Hassan Asaari Abdullah
Chủ Sở Hữu Sáng Chế MEXC, Nhà Phát Minh Sản Phẩm,
Cha Đẻ Của Dịch Vụ Y tế Khẩn Cấp Hiện Đại

BS. Omer Al Sakaf
Giám đốc Y khoa và Kỹ thuật, Tập đoàn Dubai Ambulance

BS. Tanveer Yagdir
Chuyên gia nghiên cứu y khoa, EMS

BS. Bobi Prabowo, Sp.EM
Chủ tịch Hiệp hội Chuyên gia Cấp cứu Indonesia

Dr. Omran A M Fadol Hakim
Chủ tịch của SEPA. Sudan HOD Emergency Medicine IMTH. Khartoum

Gặp Đội Ngũ Dự Án Của Chúng Tôi

Đội ngũ dự án của chúng tôi bao gồm các chuyên gia cao cấp từ mọi lĩnh vực hoạt động liên quan đến sứ mệnh của chúng tôi. Đây là một khối chặt chẽ, nơi mọi người làm việc cùng nhau để thúc đẩy kế hoạch của chúng tôi hoàn thành tất cả các giai đoạn của dự án

A Razak (Ruzz)
Giám Đốc Điều Hành

Iszam Kamal
Cố Vấn Pháp Lý

Ricky Chan
Chief Manufacturing Officer

Rahim Mulok
Chief Operating Officer

Harris Hazrin
Business Development Director