Tăng cường Sơ cứu.
Sản phẩm thực tế.
Đã kiểm định và Chứng minh.

Dịch vụ y tế khẩn cấp[EMS]

Dịch vụ Y tế Khẩn cấp [EMS] hoặc dịch vụ xe cứu thương cung cấp các dịch vụ chăm sóc và điều trị y tế tiền-viện cho các bệnh viện và cơ sở y tế. Sự gia tăng nhu cầu về các dịch vụ y tế khẩn cấp đã dẫn tới sự tăng trưởng trong thị trường thiết bị cứu thương.

Các sản phẩm và dịch vụ EMS của chúng tôi dựa trên những phát minh mới, những đổi mới và sáng tạo trong việc cung cấp các sản phẩm giá rẻ và giải pháp hiệu quả nhất cho ngành EMS.

Dân chủ hoá ngành công nghiệp EMS trị giá 6,8 tỷ USD

Sản phẩm đã sẵn sàng. Thị trường đã sẵn sàng.

Tiêu chuẩn de facto trong công nghiệp EMS

Thị trường khổng lồ. Nhu cầu vô tận.

Sản phẩm EMS đang chờ cấp bằng sáng chế của chúng tôi

Từ năm 1998, chúng tôi có 25 phát minh mới có thể cấp bằng sáng chế, 5 kiểu dáng công nghiệp và 6 bản quyền trong ngành công nghiệp EMS. Tất cả các sản phẩm đã được sử dụng trong các bệnh viện và xe cứu thương. Đọc Sách trắng của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

0

Phát Minh Mới

0

Kiểu Dáng Công Nghiệp

0

Bản Quyền Công Nghiệp EMS

 • Giới Thiệu Tin Tức Về Nhà Phát Minh

Giới Thiệu MEXC

MEXC Initial Coin Offering [ICO] là một phương pháp để mua Token Tiện Ích cho người sử dụng trong ngành công nghiệp EMS. Những người dùng trong ngành sẽ sử dụng token MEXC một cách gián tiếp để mua các thiết bị và dịch vụ được cấp bằng sáng chế và đang chờ cấp bằng sáng chế để cứu sống người.

Phát hành Token MEXC

 • MEXC token được phân loại là 'Token Tiện Ích', do đó nó không được xem là chứng khoán.
 • Mã Giao Dịch
  MEXC
 • Số Thập Phân
  18
 • Nền Tảng
  Mạng Ethereum
 • Ngày Bắt Đầu ICO
  Giai Đoạn 1 : 08/02/2018. 00:00:01 GMT
  ( Chỉ Danh Sách Trắng )
  Giai Đoạn 2 : 23/02/2018. 00:00:01 GMT
  Giai Đoạn 3 : 25/03/2018. 00:00:01 GMT
  Giai Đoạn 4 : 14/04/2018. 00:00:01 GMT
  Giai Đoạn 5 : 24/04/2018. 00:00:01 GMT
 • Ngày Kết Thúc ICO
  29/04/2018. 23:59:59 GMT
 • Tổng Cung Tối Đa
  1,714,285,714 MEXC
 • Tổng Số Token Cho ICO
  1,200,000,000 MEXC Token
  ( 70% của Tổng Cung Tối Đa )
 • Giá Cơ Sở MEXC
  4,000 MEXC = 1 ETH Trong Giai Đoạn 1
  3,500 MEXC = 1 ETH Trong Giai Đoạn 2
  3,250 MEXC = 1 ETH Trong Giai Đoạn 3
  3,125 MEXC = 1 ETH Trong Giai Đoạn 4
  3,000 MEXC = 1 ETH Trong Giai Đoạn 5
 • Giới Hạn Gây Quỹ
  Hard Cap : 300,000.00 ETH
 •     Dành Riêng Cho ICO
  70 %
 •    Phát Triển Tương Lai Của MEXConomy
  15 %
 •    Đội Ngũ Quản Lý
  10 %
 •    Pháp Lý, Cố Vấn Dự Án và Chương Trình Bounty
  5 %